Popolnoma nov design v pripravi za poletje 2014. 

Vse obstoječe oblike ostajajo v ponudbi in vse oblike so zaščitene z intelektualo lastnino v WIPO Ženeva.